Expoziția ” București... Filmăm!”

Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic şi-a asumat această provocare, propunând organizarea unei  expoziţii tematice, cu scopul implicării tuturor iubitorilor de film și fotografie  (amatori, profesionişti), într-un proiect de descoperire a patrimoniului bucureştean și de promovare a acestuia ca destinație turistică de interes cultural.

Ideea care a stat la baza acestui proiect a constat în prezentarea Bucureştiului aşa cum este el văzut de către artiştii bucureşteni, în cadrul unui eveniment menit să reliefeze potenţialul turistic al oraşului, prin intermediul artelor vizuale (în cazul de faţă  filmul).

Prin promovarea acestei expoziții îndeosebi pe site-ul instituţiei, am estimat că interesul pentru protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului urban bucureştean va spori, iar această creştere se va reflecta în creşterea propunerilor de parteneriat cultural pentru valorificarea patrimoniului turistic al Capitalei.

Filmul documentar a fost prezentat publicului larg în cadrul expoziţiei  “Bucureşti....Filmăm!”, alături de expoziţia de fotografie “Prin Bucureştiul meu” timp de 7 ( şapte ) zile în perioada lunii decembrie 2016, apoi urmând a fi prezentat în regim permanent atât pe site-ul instituţiei, cât şi în cadrul evenimentelor organizate de către AMPT cu diferite prilejuri -  în spaţiul interior al Arcului de Triumf.

Situaţia actuală a societăţii româneşti a impus o aducere în memoria colectivă a  momentelor de înaltă semnificaţie, ilustrate în piatra din care au fost sculptate monumente de for public de rezonanţă artistică şi turistică precum “Arcul de Triumf”, “Leul”, “Nimfă Adormită”, „Kilometrul ZERO”, „Omul Timpul Spatiul” etc.

De asemenea au fost evenimente istorice de o covârşitoare importanţă în istoria modernă a României şi a Europei, motiv pentru care, proiectul “Bucureşti....Filmăm!” s-a înscrie pe linia manifestărilor commemorative de interes European, filmul fiind un mijloc de promovare extrem de eficient, datorită posibilităţii descărcării acestuia online şi prezentarea lui în cadrul unui eveniment comemorativ de tipul - Ziua Naţională la Ambasada României ( de oriunde)