Lucrări de amenajare peisagistică a spațiului verde din zona limitrofă a monumentului de for public Prințul Rainier al III-lea de Monaco – autor Ionel Stoicescu (proiect tehnic și execuție lucrări)

DGAPMFP a publicat, in SEAP, anuntul publicitar nr. ADV1245895 din 13.10.2021